Innlegg tagget ‘NTNU’

Første samling er i Oslo i morgen og jeg ser frem til å sette i gang med studium. Foreløpig har jeg sett gjennom pensum og fått noenlunde oversikt ov er hva som venter meg fremover.

Jeg gleder meg til å bli kjent med Arne Krokan som er foreleser for Teknologiutvkling og samfunnsendring.

Arne Krokan er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Mer fra Arne finner du på bloggen til Arne